top of page

ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮНИЙ ХУРААМЖ (1 жилээр)

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны Дэмжигч гишүүнээр элсэх

  • 1 hour
  • 12,000円
  • Location 1

Service Description

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮНий хураамжийг 1жил буюу 12 сараар төлөх.


Contact Details

  • JPN

    info@amj.or.jp


bottom of page