top of page

ҮНДСЭН ГИШҮҮНИЙ ХУРААМЖ (Хагас жилээр)

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны Үндсэн гишүүнээр элсэх

  • 1 hour
  • 3,000円
  • Location 1

Service Description

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны Үндсэн гишүүний хураамжийг хагас жил буюу 6-н сараар төлөх.


Contact Details

  • JPN

    info@amj.or.jp


bottom of page