top of page

ҮНДСЭН ГИШҮҮНИЙ ХУРААМЖ (1 жилээр)

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны Үндсэн гишүүнээр элсэх

  • 1 hour
  • 6,000円
  • Location 1

Service Description

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны Үндсэн гишүүний хураамжийг 1жил буюу 12 сараар төлөх.


Contact Details

  • JPN

    info@amj.or.jp


bottom of page