top of page

Таны хүсэлт амжилттай илгээгдлээ!

※ Виз болон ажил зуучлахтай холбоотой лавлагааг 👉 эндээс 👈 авна уу.

※ Бид таньд ажлын 3 ѳдѳрт багтааж хариу өгөх болно.

Address: 4-1-12 MEZONNARITA, MIDORI,

             SUMIDAKU, TOKYO JAPAN
Phone: 03-4291-9160 Mail: info@amj.or.jp

〒130-0021 東京都墨田区緑4-1-12メゾンナリタ

 在日モンゴル人会
※ 錦糸町駅(kinshichō) 徒歩13分   ※ 菊川駅(kikugawa) 徒歩 8分

※ 両国駅(ryōgoku) 徒歩15分   ※ 住吉駅(sumiyoshi) 徒歩15分

bottom of page