top of page
Холбооны дэргэдэх "Орчуулгын баг"-т хандан орчуулга хийлгэх хүсэлт илгээх
Орчуулгын төрөл
Бичгээр орчуулсан материал хүлээн авах аргаа сонгоно уу.

*Орчуулгын тарифтай ЭНЭ линкээр орж танилцаарай.
Та Файлаа「info@amj.or.jp」мэйл хаяг руу илгээнэ үү.  

Орчуулгын тарифыг хүлээн зөвшөөрч байна уу?
bottom of page