top of page

ҮЕ ҮЕИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Тус холбооны Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 5гишүүнтэй байх ба 2 жилийн давтамжтай гишүүдийн санал асуулгаар шинэчлэгддэг. УЗ-н бүрэлдэхүүн дотороосоо холбооны Тэргүүн, Дэд тэргүүнээ сонгодог.

bottom of page