top of page
  • Writer's pictureAdmin

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбоо NPO-ны Шинэ ОФФИС-ын НЭЭЛТ боллоо

AMJ-Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбоо NPO нь “Гишүүдийн Нэгдсэн Уулзалт” болон Шинэ Оффисын нээлтийг гишүүд, дэмжигчдийн дэмжлэгтэйгээр амжилттай зохион байгууллаа. Уулзалтаар холбооны бүтэц, зорилго зорилт, цаашдын үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж,шинээр элссэн гишүүдтэйгээ танилцаж энгэрийн тэмдэг гишүүний картыг гардууллаа. Мөн хуучин гишүүдийн бүртгэлийг дахин шинэчлэж, шинээр гишүүдээ элсүүллээ.


19 views

Comentários


bottom of page